صفحه‌های دارای بیشترین نسخه

از دانشنامه والیمار

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. صفحهٔ اصلی‎‏ (۸۳ نسخه)
 2. گالادریل‎‏ (۶۴ نسخه)
 3. اورک‎‏ (۶۱ نسخه)
 4. گیملی‎‏ (۵۸ نسخه)
 5. روهان‎‏ (۵۷ نسخه)
 6. فرودو بگینز‎‏ (۵۲ نسخه)
 7. الف‎‏ (۵۰ نسخه)
 8. نولدور‎‏ (۴۸ نسخه)
 9. گاندور‎‏ (۴۸ نسخه)
 10. فئانور‎‏ (۴۷ نسخه)
 11. گندالف‎‏ (۴۵ نسخه)
 12. ویچ‌کینگ‎‏ (۴۴ نسخه)
 13. انسان‎‏ (۴۳ نسخه)
 14. گلورفیندل‎‏ (۴۳ نسخه)
 15. الوه‎‏ (۳۹ نسخه)
 16. الروند‎‏ (۳۹ نسخه)
 17. آراگورن دوم‎‏ (۳۹ نسخه)
 18. خاندان بئور‎‏ (۳۸ نسخه)
 19. فینرود‎‏ (۳۷ نسخه)
 20. سیر زمانی دوران دوم‎‏ (۳۶ نسخه)
 21. آرنور‎‏ (۳۶ نسخه)
 22. سارومان‎‏ (۳۴ نسخه)
 23. دورف‎‏ (۳۳ نسخه)
 24. عقاب‌ها‎‏ (۳۲ نسخه)
 25. سائورون‎‏ (۳۰ نسخه)
 26. سفرنامه فرودو بگینز‎‏ (۳۰ نسخه)
 27. تار-مینیاتور‎‏ (۲۹ نسخه)
 28. فین‌گولفین‎‏ (۲۹ نسخه)
 29. ائارندیل (نیم‌الف)‎‏ (۲۸ نسخه)
 30. تورین تورامبار‎‏ (۲۸ نسخه)
 31. ۳۰۱۹ دوران سوم‎‏ (۲۷ نسخه)
 32. بورومیر پسر دنه‌تور دوم‎‏ (۲۷ نسخه)
 33. ائومر‎‏ (۲۷ نسخه)
 34. نزگول‎‏ (۲۶ نسخه)
 35. سم‌وایز گمجی‎‏ (۲۶ نسخه)
 36. فینوه‎‏ (۲۶ نسخه)
 37. فینارفین‎‏ (۲۵ نسخه)
 38. ملیان‎‏ (۲۵ نسخه)
 39. بالروگ‌ها‎‏ (۲۵ نسخه)
 40. سیندار‎‏ (۲۴ نسخه)
 41. خاندان هادور‎‏ (۲۴ نسخه)
 42. بلای جان دورین‎‏ (۲۳ نسخه)
 43. دنه‌تور‎‏ (۲۳ نسخه)
 44. برن ارخامیون‎‏ (۲۳ نسخه)
 45. پسران فئانور‎‏ (۲۲ نسخه)
 46. سرزمین‌میانه‎‏ (۲۲ نسخه)
 47. آرون آندومیل‎‏ (۲۲ نسخه)
 48. گلارونگ‎‏ (۲۱ نسخه)
 49. فارامیر‎‏ (۲۱ نسخه)
 50. واردا‎‏ (۲۱ نسخه)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)