وینیامار

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
وینیامار
مشخصات ظاهری
نوعشهر
مکانجنوب نوراست، کوه تاراس
ساکنیننولدور‌های تورگون
قلمرو (ها)تورگون
شرحشهری در شیب های کوه تاراس
مشخصات کلی
ریشه‌یابی نام‌هااز وینیا به معنای "جوان، تازه" + مار به معنای "خانه، کاشانه، مأمن"
اتفاقاتآمدن تور

وینیامار (به زبان انگلیسی: Vinyamar) ، شهری بود که توسط تورگون در نوراست و بر روی شیب‌های کوه تاراس در اوائل دوران اول ساخته شد. گفته می شود این اولین سازه سنگی بود که نولدور پس از ورود به سرزمین میانه ساخته بودند. نام این شهر به کوئنیایی عبارت است از "خانه جدید". جمعیت وینیامار اکثراً از قوم نولدور بودند که در میان آنها تعداد زیادی از الف‌های سینداری نیز زندگی می کردند.

تاریخچه

125 سال پس از طلوع خورشید، دیگر کسی در این شهر زندگی نمی کرد، زیرا اولمو به تورگون هشدار داد که به دنبال خانه و شهری جدید باشد تا از دیدگان مورگوت مخفی و در امان بمانند.

وینیامار هر روز رو به افول و نابودی می گذاشت، تا اینکه تور با راهنمایی اولمو به این شهر آمد و بازمانده های این شهر بزرگ را یافت.


«Vinyamar». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ 8 آذر 1389.