والینور

از دانشنامه والیمار
Ambox notice.png در متن این مقاله از هیچ منبع و مأخذی نام برده نشده‌است.
مطالب بی‌منبع احتمالاً در آینده حذف خواهند‌ شد.


والینور نام سرزمینی بود در آن سوی دریای بزرگ غربی، در سمت غرب سرزمین میانه که اعتقاد بر این بود که تنها الف هایی که به سوی آن بادبان می کشند می توانند آن را بیابند، چرا که والینور از پهنه ی جهان برداشته شده و دریاهای منتهی به آن خمیده شده اند. در والینور، تمامی موجوداتی که پاک و آفریده ی والار بودند و همچنین شگفت انگیزترین گشفتی های آردا وجود داشت. مانند پلوری، بلندترین کوه های جهان و والیمار، شهر پرناقوس والار. اما در والینور دشت ها، خانه ها و برج های والار قرار داشت و همچنین سه خاندان وانیار، نولدور و تله ری از الف ها که در آنجا زندگی می کردند. آنجا سرزمین بی مرگان بود و زمین و آسمانش متبرک و حتی سنگ ها و آب هایش هم مقدس بودند. در والینور دو درخت تلپریون و لائوره لین رشد کرده بودند و برای تمامی مردمان جهان، آنجا سرزمین خوشبختی و بهشت روی زمین بود تا اینکه به فرمان ارو، از روی آردا برای همیشه برداشته شد.

خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
این نوشتار از كتاب سیلماریلیون خُرد است. با گسترش آن به دانشنامهٔ والیمار کمک کنید.''