هیریل

از دانشنامه والیمار
هیریل
زندگی‌نامه
خاندانخاندان هالت
تاریخ و محل تولد416
قلمروبره‌تیل
مرگ؟
والدینهالمیر
همسرانتور
فرزندانمه‌لت
مشخصات ظاهری
جنسیتزن

هیریل (به زبان انگلیسی: Hiril) دختر بزرگ هالمیر فرمانده هالادین بود. وی خواهر هالدیر، هارت و هوندار می باشد. او با انتور ازدواج کرد و صاحب دختری با نام مه‌لت شدند.

در نسخه های قبلی داستان، هیریل دختر باراهیر و املدیر و نیز خواهر کوچکتر برن ارخامیون بود. اما بعدها از داستان حذف شد.

ریشه یابی نام

این نام در زبان سینداری به معنای "بانو" است.

شجره نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالداد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالمیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هیریل
 
انتور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مه‌لت
 
آگاتور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مانتور
 
هونتور