هونلت

از دانشنامه والیمار
هونلت
زندگی‌نامه
خاندانخاندان هالت
تاریخ و محل تولد۴۴۳ د.ا
قلمروبره‌تیل
والدینهوندار
مشخصات ظاهری
جنسیتزن

هونلت (به زبان انگلیسی: Hunleth) دختر بزرگ هوندار و خواهر هونداد می‌باشد. اطلاعات زیادی در مورد او در دست نیست.


شجره نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالداد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالمیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هوندار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هونلت
 
هونداد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هاردانگ