هوندار

از دانشنامه والیمار
هوندار
زندگی‌نامه
خاندانخاندان هالت
تاریخ و محل تولد۴۱۸ د.ا
قلمروبره‌تیل
مرگ۴۷۲ د.ا
سن در هنگام مرگ۵۴ سال
والدینهالمیر
فرزندانهونلت، هونداد
مشخصات ظاهری
جنسیتمرد

هوندار (به زبان انگلیسی: Hundar) یکی از هالادین‌ها بود. وی پسر دوم هالمیر و برادر هالدیر، هارت و هیریل می باشد. هوندار دو فرزند داشت: دختری به نام هونلت و پسری به نام هونداد.

او در نبرد نیرنائت آرنوئدیاد کشته شد.

شجره نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالداد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالمیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هوندار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هونلت
 
هونداد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هاردانگ