هونداد

از دانشنامه والیمار
هونداد
زندگی‌نامه
خاندانخاندان هالت
تاریخ و محل تولد۴۴۷ د.ا
قلمروبره‌تیل
والدینهوندار
مشخصات ظاهری
جنسیتمرد

هونداد (به زبان انگلیسی: Hundad) پسر هوندار و برادر کوچکتر هونلت می باشد. وی پدر هاردانگ نیز می باشد. اطلاعات زیادی از او در دست نیست.

شجره نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالداد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالمیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هوندار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هونلت
 
هونداد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هاردانگ