هور

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
هور
زندگی‌نامه
خانداناداین ، خاندان هادور
تاریخ و محل تولد442 دوران اول، دور-لومین
قلمرودور-لومین
مرگ۴72 دوران اول، مرداب سرخ در نبرد نیرنائت آرنوئدیاد
سن در هنگام مرگ30 سال
والدینگالدور + هارت
همسرریان
فرزندانتور
مشخصات ظاهری
جنسیتمرد
رنگ موطلایی

هور (به زبان انگلیسی: Huor) پسر کوچکتر گالدور، ارباب دور-لومین، و نوه هادور لوریندول می باشد. وی پدر تور و پدربزرگ ائارندیل است. وی موهایی طلایی و چشمانی آبی داشت که از خاندان پدربزرگش به ارث برده بود. او را یکی از بلندقامت ترین افراد قوم اداین می دانند.

دوران جوانی

بر اساس رسم انسان‌ها در آن زمان، هور و برادر بزرگترش هورین توسط عمویشان هالدیر، ارباب هالادین در بره‌تیل بزرگ شدند، بنابراین هنگام نبرد داگور براگولاخ در سال ۴۵۵ این دو در جنگل زندگی می‌کردند. اگرچه سن آنها برای شرکت در نبرد بسیار پایین بود (هور تنها سیزده سال و برادرش شانزده سال داشت)، اما آنان همراه با مبارزین هالادین برای از بین بردن نیروهای پیشروی اورک‌ها که به جنگل آمده بودند، عازم شدند.

اورک‌ها تار و مار گشته و جنگل برای چندین سال روی آرامش به خود دید، اما هور و برادرش از سپاه اصلی هالادین جدا افتادند. اولمو با قدرت خود مهی ایجاد کرد تا دو برادر بتوانند از طریق گذرگاه بریتیاخ به شمال دیمبار بگریزند. آنان در سایه کریسائگریم یا "کوهستان احاطه کننده" توانستند وارد گوندولین شوند. توروندور ارباب عقاب‌ها به محض اینکه دو برادر را خسته و گمشده یافت، عقاب‌های دیگر را برای کمک به آنها گسیل داشت. آنان دو برادر به سمت شهر مخفی پادشاه تورگون بردند.

اولمو به تورگون هشدار داده بود که با انسان‌های خاندان هادور با مهربانی برخورد کند، بنابراین او به استقبال دو برادر رفت. آنها به مدت تقریباً یک سال در گوندولین زندگی کردند. اگر چه بر اساس قانون گوندولین کسی که وارد شهر می‌شد، دیگر حق خروج از آنجا را نداشت، اما تورگون در مورد این دو برادر استثنائی قائل شد، زیرا عقاب‌ها آنان را وارد شهر کرده بودند و هور و هورین دقیقاً نمی‌توانستند مسیر ورود به شهر را تشخیص دهند. عقاب‌ها آنان را برداشتند و به محل زندگی خاندان گالدور در دور-لومین بردند. همچنین تورگون از آنها خواست تا سوگند بخورند محل اختفای شهر را هیچگاه افشا نکند. آنان نیز چنین کردند.

دوران بزرگسالی

زمانیکه هور مردی کامل شد، با ریان دختر بله‌گوند از خاندان بئور ازدواج کرد. پس از مدت کوتاهی آنان صاحب پسری شدند که او را پیش از تولدش تور نامیدند. دو ماه پس از ازدواج، اربابان الف ارتش عظیمی را برای حمله به مورگوت تدارک دیدند. هورین و هور نیز به همراه ارتشی از دور-لومین به این اتحاد پیوستند. این نبرد، نبرد بزرگی بود به نام نیرنائت آرنوئدیاد یا "نبرد اشک‌های بی شمار".

هور به همراه نیروهای برادرش زیر دیوارهای برج فینگون پادشاه برین نولدور در باراد ایتل جبهه گرفته بودند و نیروهای آنان در جنگل‌های دامنه‌های شرقی ارد وترین به صف شده بودند، بنابراین مورگوت نمی‌توانست تعداد آنها را تشخیص دهد. همچنین تورگون همراه با ارتشی که برای اولین بار دیده می‌شدند از گوندولین خارج شده بود.

پس از شش روز جنگیدن، نبرد به نفع مورگوت برگشت و الف‌ها یکی پس از دیگری قلع و قمع شدند. تورگون عقب نشینی کرد تا به سمت شهرش گوندولین باز گردد و هور و هورین و دیگر باقیماندگان ارتش دور-لومین، پشت آنان جبهه گرفتند تا فرصت عقب نشینی را برای الف‌ها مهیا سازند. پیش از جداشدنشان، هور رو به تورگون کرد و گفت، به زودی امید تازه‌ای از دو نفر از آنها بوجود خواهد آمد و ادامه داد: "... از شما و من ستاره تازه‌ای بر خواهد خواست." این پیشگویی بعدها با واقعیت پیوست، چرا که پسر هور یعنی تور با ایدریل دختر تورگون ازدواج کرد و پسر آنها کسی نبود جز ائارندیل.

سپس بازگشت و تا آخرین قطره خونش در کنار مردان دور-لومین که از گذرگاه سیریون در مقابل هجوم نیروهای اورک و موجودات اهریمنی دفاع می‌کردند، به نبرد پرداخت. آنان به تدریج شروع به عقب نشینی کردند تا اینکه به مرداب سرخ و رودخانه ریویل رسیدند. در آنجا آنها آخرین لحظه‌های زندگی شان را به نبرد پرداختند تا اینکه با تاریک شدن روز از تعداد مردان جنگجو کاسته شده و نهایتاً هور بر اثر تیری زهرآگین که به چشمش اصابت کرده بود از دنیا رفت.

ریشه یابی نام

واژه هور کلمه‌ای سینداری است. این نام یه کلمه از زبان الداری مرسوم با نام خو-گوره می‌آید به معنی "شجاع دل".

شجره نامه

 
 
بره‌گولاس
 
 
 
هادور لوریندول
 
هالمیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
باراگوند
 
بله‌گوند
 
گالدور
 
هارت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ریان
 
هور
 
هورین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تور