هاندیر

از دانشنامه والیمار
هالدیر
زندگی‌نامه
خاندانخاندان هالت
القابارباب بره‌تیل
تاریخ و محل تولد۴۴۱ د.ا
قلمروبره‌تیل
مرگ۴۹۵ د.ا
سن در هنگام مرگ۵۴ سال
والدینهالدیر
همسربلدیس
فرزندانبراندیر
مشخصات ظاهری
جنسیتمرد

هاندیر (به زبان انگلیسی: Handir) پسر هالدیر و گلوره‌دل جزو آخرین اربابان هالادین بود. گفته شده‌است که او در نبرد دارای قدرتی فراوان بود و در شمال بیشه بره‌تیل به دست اورک‌ها کشته شده‌است. وی با بلدیس از خاندان بئور ازدواج کرد و صاحب پسری با نام براندیر شدند.

شجره نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالداد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالدیر
 
گلوره‌دل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هاندیر
 
بلدیس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
براندیر