هالدان

از دانشنامه والیمار
هالدان
زندگی‌نامه
خاندانخاندان هالت
القابارباب بره‌تیل
تاریخ و محل تولد۳۶۶ د.ا
قلمروبره‌تیل
مرگ۴۵۱ د.ا
سن در هنگام مرگ۸۵ سال
والدینهالدار
فرزندانهالمیر
مشخصات ظاهری
جنسیتمرد

هالدان (به زبان انگلیسی: Haldan) پسر هالدار ، نوه هالداد و برادرزاده هالت بود که همراه با عمه اش به بره‌تیل آمد. هالت برای خود هیچ وارثی بر جای نگذاشت، بنابراین هالدان به عنوان نوه هالداد رهبری مردمان بره‌تیل را بر عهده گرفت.

شجره نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالداد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالت
 
 
 
هالدار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالدان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالمیر


سلف:
هالت
سومین فرمانده هالادین
۴۲۰ د.ا - ۴۵۱ د.ا
جانشین:
هالمیر (به عنوان
رهبر هالادین)