هالدار

از دانشنامه والیمار
هالدار
زندگی‌نامه
خاندانخاندان هالت
تاریخ و محل تولد۳۴۱
قلمروتارگه‌لیون
مرگ۳۷۵ د.ا
سن در هنگام مرگ۳۴ سال
والدینهالداد
فرزندانهالدان
مشخصات ظاهری
جنسیتمرد

هالدار (به زبان انگلیسی: Haldar) پسر هالداد بود که از پدرش به عنوان فرمانده هالادین پیروی کرد و هر دو در نبردی با اورک‌ها کشته شدند. هالت خواهر هالدار وظیفه رهبری مردمش را بر عهده گرفت، اما بدون هیچ فرزندی از دنیا رفت و نوادگان هالدار اربابان خاندان هالت گشتند.


شجره نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالداد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالت
 
 
 
هالدار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالدان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالمیر