هالداد

از دانشنامه والیمار
هالداد
زندگی‌نامه
خانداناداین، هالادین
القابفرمانده هالادین
تاریخ و محل تولد۳۱۵ د.ا، تارگه‌لیون
قلمروتارگه‌لیون
مرگ۳۷۵ د.ا
سن در هنگام مرگ۵۰ سال
فرزندانهالت ، هالدار
مشخصات ظاهری
جنسیتمرد

هالداد (به زبان انگلیسی: Haldad) انسانی بود در دوران اول. وی اولین رهبر هالادین در جنوب تارگه‌لیون بود. گفته می‌شود که او فردی شجاع و قدرتمند بوده و به عنوان پدر هالت از شهرت فراوانی برخوردار است.

تاریخچه

در سالهای ابتدایی گذر هالادین از کوهستان آبی، آنها در خوشحالی کامل در زمین‌های کارانتیر در تارگه‌لیون زندگی می‌کردند. آنان پراکنده به صورت روستایی می‌زیستند تا اینکه تعدادی از اورک‌ها بدون هیچ گونه هشداری از آنسوی کوهستان آبی به آنها حمله کردند.

تا آن زمان هالادین یک رهبر خاص برای خود نداشت، اما هنگامیکه اورک‌ها حمله ور شدند، هالداد که در میان خویشانش از احترام بالایی برخوردار بود رهبری خاندان را بر عهده گرفت. او تا آنجا که می‌توانست باقیماندگان مردمش را جمع کرد، و شروع به ساختن دیوار دفاعی بین دو رود گلیون و آسکار در جنوب سارن آتراد نمود. در آنجا اورک‌ها آنها را محاصره کردند تا اینکه غذای انسان‌ها رو به پایان گذاشت. هالداد حمله‌ای ناگهانی را به اورک‌ها ترتیب داد و در این راه کشته شد. پسر او هالدار برای بازگرداندن جسد پدرش حمله‌ای دیگر را ترتیب داد که او نیز کشته شد.

مرگ هالداد بیهوده نبود؛ هالت دختر هالداد یک هفته دیگر قوم خود را در حالیکه دچار گرسنگی شدید شده بودند هدایت کرد تا اینکه این محاصره به دست ارتش کارانتیر که از شمال آمده بود، شکسته شد و در آن تمام اورک‌ها کشته شدند.


شجره نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالداد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالت
 
 
 
هالدار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالدان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالمیر


سلف:
-
اولین فرمانده هالادین
۳۱۵ د.ا - ۳۷۵ د.ا
جانشین:
هالت