هاسوفل

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

هاسوفل (به زبان انگلیسی: Hasufel) اسبی خاکستری رنگ متعلق به گارولف از روهان بود. زمانیکه او اربابش را در نبردی از دست داد، هاسوفل توسط ائومر در ائوردش نگهداری شد، تا اینکه ائومر آن را به آراگورن امانت داد زمانیکه همدیگر را در دشت‌های شمالی روهان ملاقات کردند.

این موجود جسور ماجراهای زیادی را به چشم خود دید، شامل نبرد هورنبورگ، پیش از اینکه آراگورن اسب خودش، روهیرین را بیاورد.

ریشه یابی نام

بر اساس انگلیسی کهن، هاسوفل به معنای "تیره پوست" می‌باشد.