هاردانگ

از دانشنامه والیمار
هاردانگ
زندگی‌نامه
خاندانخاندان هالت
تاریخ و محل تولد۴۷۰ د.ا
قلمروبره‌تیل
مرگ۵۰۱ د.ا
سن در هنگام مرگ۳۱ سال
والدینهونداد
مشخصات ظاهری
جنسیتمرد

هاردانگ (به زبان انگلیسی: Hardang) فرمانده مردمان بره‌تیل در دوران اول بود.

تاریخچه

او نواده هالمیر از خاندان هالت می‌باشد. هاردانگ پسر هونداد و نوه هوندار است. پس از مرگ هاندیر فرمانده بره‌تیل، هاردانگ سعی کرد تا به نفع پسرعمویش براندیر او را از حکمرانی بر بره‌تیل منصرف کند. بسیاری اعتقاد داشتند که براندیر به دلیل مشکل جسمانی قادر به حکمرانی نیست و از هاردانگ پیروی کردند.

پس از مرگ براندیر، فرمانده جدید بایستی انتخاب می‌شد. از آنجاییکه براندیر فرزندی نداشت، مردمان بره‌تیل دوست داشتند تا پسرعموی دیگر هاردانگ یعنی مانتور حکمرانی را بر عهده گیرد، اما مانتور از طریق مادرش به هالدیر منتسب بود بنابراین هاردانگ در انتخابات پیروز شد. هاردانگ مانتور را به عنوان فرمانده نگهبانان گذرگاه‌های تائگلین برگزید.

در دو سال حکمرانی هاردانگ، شایعاتی در مورد بازگشت هورین تالیون به گوش می‌خورد. اما هاردانگ علاقه خاصی به خاندان هادور نداشت، زیرا هیچ وابستگی خونی بین آنان وجود نداشت. زمانیکه هورین به میان آنان آمد، مانتور از هورین دفاع کرد.

مردم بره‌تیل از دست کارهای هاردانگ عصبانی شده و تالار فرماندهان را به آتش کشیدند. هاردانگ سعی در فرار نمود اما به وسیله نیزه‌ای که به پشت او اصابت کرد از پا در آمد.

شجره نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالداد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالمیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هوندار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هونلت
 
هونداد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هاردانگ