هادور

(تغییرمسیر از هادور لوریندول)
از دانشنامه والیمار
این مقاله در مورد ارباب دور-لومین در دوران اول می باشد. برای دیدن کارگزار گاندور ، هادور (کارگزار گاندور) را نگاه کنید.
هادور
زندگی‌نامه
خاندانخاندان هادور
دیگر نام‌هاس. "پرتاب کننده سلاح‌ها" ، لوریندول ("سرطلایی")
القاباولین ارباب دور-لومین
تاریخ و محل تولد۳۸۹ د.ا
قلمرودور-لومین
مرگ۴۵۵ د.ا
سن در هنگام مرگ۶۶ سال
والدینهاتول
همسرگیلدیس
فرزندانگوندور، گالدور و گلوره‌دل
مشخصات ظاهری
جنسیتمرد
رنگ موبلوند

هادور (به زبان انگلیسی: Hador) مردی از خاندان ماراخ بود. او پسر هاتول، همسر گیلدیس و پدر گلوره‌دل، گالدور و گوندور می‌باشد.

تاریخچه

خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

هادور زمانیکه مردمش از کوهستان آبی وارد بلریاند شدند و برای اولین بار نولدور را ملاقات کردند، جوان بود. او در دوران جوانی اش به خدمت فین‌گولفین پادشاه برین نولدور در آمد. پادشاه شیفته هادور شده بود زیرا در میان الدار دارای قدر و منزلت بسیاری شده بود. سرانجام، هادور یکی از اعضای شورای فین‌گولفین گشت. فین‌گولفین با علم به اینکه اداین نیازمند آن هستند که ارباب خودشان را داشته باشند و در سرزمین خود زندگی کنند، به او اجازه داد تا به عنوان رعیت در سرزمین دور-لومین زندگی کنند. هادور بخش اعظمی از خاندان ماراخ را در آنجا جمع کرد. این سرزمین در میان سرزمین فین‌گولفین و پسر وی فینگون قرار داشت. در آنجا به تعداد مردم هادور افزوده شد و مردمش را ترغیب کرد که از زبان سینداری استفاده کنند.

خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

هادور به عنوان ارباب دور-لومین در میان الدار و انسان‌ها مشهور گشت. دو تن از فرزندان وی به نامهای گالدور و گلوره‌دل با هارت و هالدیر از خاندان هالت ازدواج کردند. همچنین فین‌گولفین کلاهخود بزرگی که توسط تلخار از نوگرود ساخته شده بود به هادور اهدا کرد. این کلاهخود به مانند گلارونگ اژدها ساخته شده بود و بعدها به عنوان کلاهخود اژدهای دور-لومین معروف گشت. این کلاهخود تنها توسط کسی حمل می‌شد که قامت و قدرت قابل توجهی داشت. در سال ۴۵۵ دوران اول، مورگوت محاصره آنگباند را در نبرد داگور براگولاخ شکست. هادور در کنار فین‌گولفین نبرد می‌کرد و چنان رشادت و سرعتی از خود نشان می‌داد که کمتر کسی از افراد این خاندان می‌توانست این کار را انجام دهد. او در این نبرد کشته شد هر چند توانست فرصت عقب نشینی را برای اربابش فین‌گولفین فراهم آورد. پسر کوچکتر او گوندور نیز در کنار وی و در مقابل دژ ایتل سیریون به خاک افتاد. گفته می‌شود مرگ آن دو غم و اندوه بسیاری را در میان الدار در پی داشت.

هر چند او را یکی از بزرگترین فرماندهان اداین در دوران اول می‌نامند، اما هادور در کنار نام‌های پرآوازه دیگر این خاندان چنان معروف نیست. با این وجود او پدر قهرمانان بسیاری است. نوه‌های وی کسانی هستند چون هورین و هور. و یا نتیجه‌های وی تورین تورامبار و تور می‌باشند. فرزند نتیجه وی یعنی ائارندیل یکی از بزرگترین قهرمانان سرزمین میانه می‌باشد. آراگورن کبیر و نیز تمامی پادشاهان نومه‌نور، گاندور و آرنور جزو نوادگان هادور می‌باشند. شاید معروفترین جمله‌ای که در مورد میراث هادور گفته شده، نقل قولی از آقای تالکین در سیلماریلیون بوده باشد:

"انسان‌های سه خاندان اداین ترقی نمودند و ازدیاد پیدا کردند، اما بزرگترین افراد در میان آنان، خاندان هادور سرطلایی یار و یاور اربابان الف می‌باشد. مردم او دارای قدرت و استقامتی وصف ناپذیر، ذهن و فکری آماده، ثبات و شجاعتی بی نظیر بودند، خشمشان سریع و مهرشان آنی و در میان دیگر فرزندان ایلوواتار از همه برتر بودند."

شجره‌نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ماراخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هاتول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هادور
 
گیلدیس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالدیر
 
گلوره‌دل
 
 
 
 
گالدور
 
هارت
 
گوندور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هاندیر
 
 
مورون
 
هورین
 
هور
 
ریان
 
 


سلف:
-
اولین ارباب دور-لومین
۴۲۳ د.ا - ۴۵۵ د.ا
جانشین:
گالدور