هاتول

از دانشنامه والیمار
هاتول
زندگی‌نامه
خاندانخاندان هادور
قلمرودور-لومین
والدینماگور
فرزندانهادور
مشخصات ظاهری
جنسیتمرد
رنگ موبلوند

هاتول (به زبان انگلیسی: Hathol) پسر ماگور و نوه مالاخ و یکی از اعضای خاندان ماراخ بود.

در مورد زندگی او اطلاعات کمی در دست است جز اینکه وی پدر قهرمان بزرگ هادور لوریندور می‌باشد که فین‌گولفین را نجات داد و این اجازه را یافت که در سرزمین دور-لومین همراه با مردمانش سکنی گزیند.


شجره‌نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ماراخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
زیمراهین
 
مالاخ
 
ایملاخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بلمیر
 
آدانل
 
ماگور
 
آملاخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هاتول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هادور
 
گیلدیس