نیم-الف

از دانشنامه والیمار

نیم‌الف به فرزند حاصل از یک الف با یک انسان گویند.

به نیم‌الف‌ها امکان انتخاب داده شد که از الدار (الف‌ها) محسوب شوند و نامیرا یا از اداین (انسان‌ها) محسوب شوند و میرا.

نام نیم‌الف‌های مهم در زیر آمده‌است: (آن‌هایی که الدار را برگزیدند با فرمت ایتالیک مشخص شده‌اند)

خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
این نوشتار از كتاب سیلماریلیون خُرد است. با گسترش آن به دانشنامهٔ والیمار کمک کنید.''