نبرد دورف‌ها و اورک‌ها

از دانشنامه والیمار
جنگ قبلی: نبرد دورف‌ها و اژدهایان
جنگ بعدی: نبرد حلقه
نبرد دورف‌ها و اورک‌ها
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
آغاز: ۲۷۹۳ د.سپایان: ۲۷۹۳ د.س
مکان: بخش شمالی کوهستان مه و کوه گونداباد
نتیجه: شکست سنگین اورک‌ها، پیروزی گران دورف‌ها
نبردهای عمده: دومین سقوط گونداباد، نبردهای متعدد در معادن، دژها و کولونی‌ها، نبرد آزانول‌بیزار
طرف‌های نبرد
دورف‌های تمام هفت خاندان، لانگبردها، فایربردها، برودبیم‌ها، بلک‌لاک‌ها، استون‌فوت‌ها، آیرون‌فیست‌ها و استیف‌بردهااورک‌های کوهستان مه
فرماندهان
پادشاه تراین دوم، تورین سپربلوط، ناین پسر گرور، فرماندهان، پادشاهان و اربابان مختلف از دیگر خاندان‌هاآزوگ و فرماندهان متعدد از اورک‌های دیگر

نبرد دورف‌‎ها و اورک‌ها نبردی بزرگ بود که بین این دو نژاد اتفاق افتاد.

تاریخچه

مقدمه

سالها پیش از این نبرد پادشاه دورف‌ها ترور که بدلیل هجوم اسماگ همراه با تنها یارش نار از کشورش متواری شده بود، مدتی طولانی را در فقر و بدبختی زندگی می‌کرد. تا اینکه در سرگردانی اش به سرزمین موریا آمد و توسط فرمانده ارشد گابلین‌های موریا دستگیر شد و در سال ۲۷۹۰ دوران سوم در کمال خشونت کشته شد. اما نار از سوی آزوگ این اجازه را پیدا کرد که این خبر را به مردمش برساند که هیچگاه به موریا بازنگردند و به جای آن به کوهستان آبی برگردند. این اتفاق آغازگر نبردی بزرگ بین این دو نژاد بود.

زمانیکه نار نزد فرزند پادشاه تراین دوم بازگشت و خبر کشه شدن پدرش را به او رساند، تراین هفت شبانه روز نه چیزی خورد و نه چشم بر هم گذاشت، تا اینکه برخواست و گفت "این اتفاق را نمی‌توانم تحمل کنم!". بنابراین دستور به شروع نبرد داد.

از سال ۲۷۹۰ تا سال ۲۷۹۳ قوم لانگبردها مشغول به جمع آوری نیرو و تجهیزات بودند و از تمام خاندان‌های دیگر دورف درخواست یاری آنها در جنگ را کردند. اما جمع شدن کامل قدرت و تجهیزات سه سال کامل طول کشید.

مراحل ابتدایی نبرد

در سال ۲۷۹۳ دورف‌ها با قدرت تمام یک پس از دیگری تمام استحکامات اورک‌ها را نابود می‌کردند، و هر اثری از اورک‌ها از کوه گونداباد در شمال و دشتهای گلادن در جنوب را که می‌توانستند پیدا کنند از بین می‌بردند.

اطلاعات کمی از نبرد در دست است، اما بخش اعظمی از نبرد در زیر زمین ، در معادن و نقب‌های بزرگ کوهستان مه انجام می‌شد، جاییکه دورف‌ها در نبردکردن در آنها استادند. دورف‌ها آنقدر خشمگین بودند که هر کدام به اندازه دو انسان بالغ می‌جنگیدند، بطوریکه اورک‌ها مجبور به فرار به کوهستان سفید شدند.


نبرد نهایی

نبرد در سال ۲۷۹۹ به اوج خود رسید، زمانیکه نبرد نهایی در دره‌های بیرونی دروازه شرقی موریا انجام گرفت. این نبرد را نبرد آزانول‌بیزار نام نهادند. زمانیکه نیروهای تقویتی بعدها از سمت تپه آهن برای کمک به دورف‌ها آمدند، این نبرد وحشتناک و خونین به نفع دورف‌ها به پایان رسید.

بعد از نبرد، پادشاه تراین دوم قصد ورود به موریا و بازپس گیری آنرا داشت، اما دورف‌هایی که از خاندان دورین نبودند این پیشنهاد را رد کردند و گفتند که این شهر برای پدران آنها نیست و آنها فقط به افتخار یاد و خاطره ترور جنگیده‌اند و این برای آنها کافی است. همچنین داین پا آهنی به تراین هشدار داد که بلای جان دورین هنوز در خازاد-دوم زندگی می‌کند و او را از رفتن به آنجا بر حذر داشت.


اتفاقات و تبعات بعدی

این نبرد برای دورف‌ها بسیاز سنگین تمام شد. نیمی از کسانی که نبرد آزانول‌بیزار شرکت داشتند کشته شدند و تقریباً بیش از دوهزار در ادامه نبرد از بین رفتند. ناین، فره‌رین و فوندین جزو شخصیت‌های معروفی بودند که در نبرد کشته شدند. همچنین تراین دوم یکی از چشمانش را از دست داد، و تورین هم زمانیکه سپرش شکست و مجبور بود از شاخه بلوط برای دفاع از خودش استفاده کند به طرز شدیدی مجروح شد. همین کار او باعث شد که لقب تورین سپربلوط را کسب کند.

در هنگام این نبرد هزاران تن از اورک‌ها به سمت روهان در جنوب فرار کردند و این سعی را داشتند که در آنسوی کوهستان سفید پناهگاهی برای خود پیدا کنند. همین کار آنها مشکلات و مزاحمت‌های فراوانی را برای روهیریم به مدت دو نسل ایجاد کرد.

از دیگر تبعات این جنگ آن بود که اورک‌های کوهستان مه مجبور بودند موقتاً ناپدید شوند و به عنوان خطری برای اریادور و برهوت به حساب بیایند. یکصد و پنجاه سال بعد اورک‌های شمال به تدریج قدرت گرفتند اما جمعیت آنها هنگام نبرد پنج ارتش در سال ۲۹۴۱ دوران سوم به شدت کاهش یافت. در آن نبرد بولگ پسر آزوگ برای انتقام پدرش آمده بود و باعث شد که سه چهارم ارتشش از بین بروند.

گفته می‌شود که اگر این نبرد انجام نمی‌شد، بعدها نبرد حلقه که در شمال اتفاق افتاد محکوم به شکست می‌شد و حامل حلقه هرگز نمی‌توانست وارد موردور در جنوب شود.


سرداران مشهور


همچنین ببینید


«War of the Dwarves and Orcs». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۹.