نبردهای بلریاند

از دانشنامه والیمار
جنگ قبلی: نبرد به خاطر الف‌ها
جنگ بعدی: نبرد الف‌ها و سائورون
نبردهای بلریاند
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
آغاز: ۱ دوران اولپایان: ۵۸۷ دوران اول
مکان: شرق و غرب بلریاند
نتیجه: پیروزی قاطع والار ؛ اخراج مورگوت از آردا
نبردهای عمده: نبرد اول بلریاند ، داگور-نوئین-گیلیات ، نبرد لاموت ، داگور آگلارب ، داگور براگولاخ ، نیرنائت آرنوئدیاد ، سقوط فالاس ، نبرد خشم
طرف‌های نبرد
نولدور، سیندار، دورف‌ها، والار، مایار، ادایننیروهای مورگوت در آنگباند
فرماندهان
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
فئانور
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
مادروس
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
فین‌گولفین
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
فینگون
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
تورگون
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
فینرود
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
ائارندیل
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
فینارفین
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
مورگوت
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
سائورون

نبردهای متعددی بین الف‌های بلریاند و نیروهای مورگوت در قرون مختلف دوران اول روی داده است.

از این رویارویی‌ها معمولا با نامهای نبردهای بلریاند ، جنگ‌های بلریاند یا جنگ جواهرات که در پشت تمام آنها سیلماریل‌ها قرار دارند یاد می شود.


نبردهای عمده

در پایین به تعدادی از نبردهای گسترده و طولانی خواهیم پرداخت. مورگوت همیشه از آنگباند به عنوان مقر و دژ اصلی اش استفاده می کرده و از آنجا بوده که حملات وحشتناکش را ترتیب می داده است. بعضی اوقات که نولدوها به پیروزی دست می یافتند، نفرین ماندوس همیشه بر کارهای آنان تأثیر می گذاشت.

  1. نبرد اول بلریاند : پیش از ورود نولدور روی داد. در این نبرد سیندار و لای‌کوئندی‌ها درکنار یکدیگر به جنگ با مورگوت پرداختند.
  2. داگور-نوئین-گیلیات : دومین نبرد بلریاند است که به "نبرد زیر ستارگان" مشهور گشت. فئانور و پسران فئانور در پس این جنگ قرار داشتند.
  3. داگور آگلارب : سومین نبرد بلریاند بود که "نبرد پرافتخار" نام گرفت که در نهایت منجر به محاصره آنگباند شد.
  4. داگور براگولاخ : چهارمین نبرد از نبردهای بلریاند بود که "نبرد شعله‌های ناغافل" نام گرفت و در آن بسیاری از نولدوها کشته شدند.
  5. نیرنائت آرنوئدیاد : پنجمین نبرد بود که به "اشک‌های بیشمار" معروف گشت. در این نبرد بسیاری از نولدوها به طرز وحشتناکی کشته شدند.
  6. نبرد خشم : ششمین و آخرین نبرد از نبردهای بلریاند که در آن مورگوت به دست والار شکست خورده و از آردا اخراج گشت. بر اثر این نبرد بخشهای عظیمی از آردا و بلریاند نابود شده و به زیر آب رفت. این نبرد را پایان دوران اول می دانند.


منابع