نام پدری

از دانشنامه والیمار

نام پدری نامی بود که پدر یک الف در زمان تولد و یا پیش از آن به وی می داد. این نام بخشی از اسه یا فرایند نام گذاری الف‌های برین است که از بخش‌های دیگر آن می‌توان به آمیله‌سه ("نام مادری") و اپه‌سه ("نام پسین" یا "عنوان تجلیلی") نام برد. معمولاً نام پدری نام اصلی یک الف است تا اینکه وی به سن قانونی برسد تا بتواند برای خود یک نام اپه‌سه انتخاب کند.

نمونه‌ای از این نام، فینرود فلاگوند است، که در آن نام پدری فینداراتو ("قهرمان مو طلایی") و نام اپه‌سه، فلاگوند ("قطع کننده غارها") می‌باشد. نام فینرود حالت سینداری نام پدری وی است.