نارسیل

از دانشنامه والیمار
Ambox notice.png در متن این مقاله از هیچ منبع و مأخذی نام برده نشده‌است.
مطالب بی‌منبع احتمالاً در آینده حذف خواهند‌ شد.


نارسیل شمشیر الندیل نومه نوری که ساخته ی تلخار اهل نوگرود بود. او این شمشیر را که می گفتند درخشندگی خیره کننده ای داشته و از فولاد آبدیده ساخته شده بوده را در نبرد داگورلد در برابر دروازه های موردور بدست داشت و پس از نبردش با سائورون، در زیرش شکست. اما ایسیلدور شکسته ی شمشیر را برداشت و با آن انگشت سائورون را قطع کرد. به محض قطع شدن انگشتش، سائورون با خشم و درد بسیار نابود شد و روحش به دوردست ها گریخت. بعدها آن را از نو ساختند و نام آندوریل را بر آن نهادند.

خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
این نوشتار خُرد است. با گسترش آن به دانشنامهٔ والیمار کمک کنید.