میناس تیریت (ابهام‌زدایی)

از دانشنامه والیمار

میناس تیریت در زبان سینداری به معنای "برج نگهبانی" می‌باشد و به مکان‌های زیر اطلاق شده‌است: