میناس آنور

از دانشنامه والیمار

میناس آنور (به زبان انگلیسی: Minas Anor) ("برج آفتاب") نام اصلی میناس تیریت است که از تأسیس آن در سال ۳۴۲۹ د.د تا سال ۲۰۰۲ د.س به این نام معروف بود.

همچنین ببینید