مورون (ابهام‌زدایی)

از دانشنامه والیمار

مورون به معنای "دوشیزه تیره" است و به شخصیت‌های زیر اطلاق شده‌است: