مه‌لت

از دانشنامه والیمار

مه‌لت (به زبان انگلیسی: Meleth) یکی از اعضای هالادین در دوران اول می باشد. او دختر هیریل و انتور بوده و دخترخاله هورین و هور به حساب می آید. وی با آگاتور ازدواج نمود و صاحب دو فرزند به نام های مانتور و هونتور شد.

مه‌لت همچنین نام پرستار ائارندیل پسر ایدریل و تور می باشد. زمانیکه ائارندیل هفت سال بیشتر نداشت او وظیفه نگهداری این کودک را در شهر مخفی گوندولین بر عهده داشت.


شجره نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالداد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالمیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هیریل
 
انتور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مه‌لت
 
آگاتور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مانتور
 
هونتور