ملدیس

از دانشنامه والیمار

ملدیس معادل سینداری برای نام زیمراهین است. وی همسر مالاخ می‌باشد. معنای این نام "دوست" می‌باشد.