مالت

از دانشنامه والیمار

زبان سینداری

مالت واژه‌ای سینداری است به معنای "طلا".

دیوید سالو، واژه‌ای نئو-سینداری را با عنوان مالاد پیشنهاد کرده به معنای "فلز طلا".

مثال ها

زبان نولدورین

مالت نیز در زبان نولدورین واژه‌ای است به معنای "طلا (فلز)".