ماردیل

از دانشنامه والیمار
این مقاله در مورد کارگزار گاندور می باشد. برای دیدن الفی از گوندولین ، وورونوه از گوندولین را نگاه کنید.
ماردیل
گاندوریان
زندگی‌نامه
دیگر نام‌ها و القابوورونوه ("ثابت قدم")
زادروز۱۹۶۰ دوران سوم
سلطنتگاندور
مرگ۲۰۸۰ دوران سوم
سن۱۲۰ سال
حزبکارگزار
زبان مورد علاقهوسترون
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدینووروندیل
فرزندانارادان

ماردیل وورونوه (به زبان انگلیسی: Mardil Voronwë) در زمان پادشاهی ائارنیل دوم و ائارنور مشاور ارشد گاندور بود و پس از مرگ آنان اولین کارگزار گاندور شد.

تاریخچه

در سال ۲۰۲۹ دوران سوم، ماردیل به عنوان دومین مشاور ارشد گاندور جانشین پدرش ووروندیل گشت (این منصب موروثی از پدربزرگ وی پلندور آغاز گشت.)

زمانیکه ائارنیل دوم در سال ۲۰۴۳ دوران سوم از دنیا رفت و ائارنور تاج و تخت را صاحب شد، پادشاه میناس مورگول (که همان پادشاه جادوپیشه آنگمار بود) وی را به مبارزه طلبید. ماردیل توانست در آن زمان خشم ائارنور را خاموش کرده و او را کنترل کند، اما در سال ۲۰۵۰ دوران سوم پادشاه مورگول دعوتی دیگر برای مبارزه طلبید و همراه با آن طعنه‌هایی افزود که دیگر ائارنور نتوانست تحمل کند. اما اینبار ماردیل نتوانست مانع ائارنور شود؛ وی همراه با گروه کوچکی از محافظانش به داخل قصر میناس مورگول رفتند و دیگر هیچگاه بازنگشتند. از آنجاییکه قتل پادشاه و همراهانش بدون شاهد مانده بود، ماردیل تا زمان بازگشت وی برای چندین سال بر گاندور حکم راند.

ائارنور بدون هیچ زن و فرزندی از دنیا رفت. نوادگان سلطنتی وی معدود بودند و هیچ ادعایی از نسل نومه‌نوریان برای کسب تاج و تخت در آنان یافت نمی‌شد. بنابراین، ماردیل به طور خودکار تبدیل به اولین کارگزار گاندور گشت.

ماردیل با قدرت و استواری کامل بر گاندور حکم راند و لقب "وورونوه" یا "ثابت قدم" بر خود گرفت.

ریشه یابی نام

ماردیل به معنای "کسی که خود را وقف خاندان پادشاهان کرده است" می‌باشد. از مار به معنای "دوست" و دیل به معنای "خاندان (سلطنتی)".


منابع

«Mardil». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۰.


سلف:
ووروندیل
کارگزار گاندور
۲۰۲۹ - ۲۰۵۰ د.س
جانشین:
بلاتصدی
سلف:
هیچ کس
اولین کارگزار گاندور
۲۰۵۰ - ۲۰۸۰ د.س
جانشین:
ارادان