ماراخ

از دانشنامه والیمار
ماراخ
زندگی‌نامه
خاندانخاندان هادور
القاببزرگ خاندان
تاریخ و محل تولد۲۸۲ د.ا
قلمرواستولاد
مرگ۳۷۶ د.ا
سن در هنگام مرگ۹۴ سال
فرزندانمالاخ، ایملاخ
مشخصات ظاهری
جنسیتمرد
رنگ موبلوند

ماراخ (به زبان انگلیسی: Marach) ارباب و بنیانگذار خاندان سوم اداین می‌باشد، زمانیکه از کوهستان آبی گذر کردند و در دوران اول وارد بلریاند گشتند. خاندان سوم را "خاندان ماراخ" نیز می‌نامند. افراد این خاندان بسیار زیاد بودند و بئور آنان را جنگجو می‌نامید زیرا در صف‌هایی منظم حرکت می‌کردند به همین خاطر الف‌های سبز مانع از ورود آنها به اوسیریاند نشدند. خاندان بئور و ماراخ به زبانی بسیار مشابه سخن می‌گفتند. این زبان در نهایت تبدیل به زبان آدونایی شد که زبان اصلی مردمان نومه‌نور گشت. ماراخ نزد مردمش در استولاد زندگی کرد و در سن ۹۴ سالگی از دنیا رفت. وی دو پسر داشت به نام ایملاخ و مالاخ. وارث وی مالاخ بود.