لورین شرقی

از دانشنامه والیمار

لورین شرقی (به زبان انگلیسی: East Lorien) نام مرز شرقی لوتلورین در بخش جنوبی میرک‌وود است. این نام پس از پاکسازی دول گولدور در زمان نبرد حلقه به آن اطلاق شد.