لایت‌فوت

از دانشنامه والیمار

لایت‌فود یا "سبک پا" اسبی از روهان بود. او پدر اسنومین، مرکب پادشاه تئودن می‌باشد.