شیپورهای مانوه

از دانشنامه والیمار

شیپورهای مانوه بسیار قدرتمند هستند و بر فراز تانیکوئتیل قرار دارند. از بالای بلندترین قله ی بلندترین رشته کوه آردا، صدای آنها حتی از والاروما هم بلندتر و ترسناکتر هستند و هنگامی که در آنها دمیده می شود، در تمام جهان می پیچند.


منابع

  • سیلماریلیون


جستارهای وابسته