شکارچی والار

از دانشنامه والیمار

شکارچی والار لقب اورومه والار می‌باشد که مخلوقات اهریمنی ملکور را در آغاز پیدایش جهان تعقیب و شکار می‌کرد.