زبان سائورون

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
زبان سائورون
اطلاعات شخصی
دیگر نام‌هاسروان برج باراد-دور
نابود شده/مرگاحتمالا سال ۳۰۱۸ د.س.
قلمروموردور
مشخصات ظاهری
نژادنومه‌نوری‌های سیاه
جنسیتمرد
ظاهرسواره بر اسبی سیاه دارای كلاه خودی بزرگ


زبان سائورون (به زبان انگلیسی: The Mouth of Sauron) در اواخر دوران سوم خدمتکار و نماینده سائورون بود. او بعنوان فرمانده برج باراد-دور یکی از وفادارترین خادمان سائورون و از نومه‌نوری های سیاه بود.

تاریخچه زندگی

زبان سائورون تمام طول زندگی اش در حال خدمت به سائورون بوده و نام خودش را هم بخاطر نمی آورد. مردی با قد و قامت بلند و هم رتبه با دون‌ا‌داین اما سقوط کرده در تاریکی... او در دوران خدمتش به سائورون جادوگری را آموخت و همینطور از بسیاری از تصمیمات ارباب تاریکی مطلع بود.

همانند بقیه نومه‌نوری های سیاه او نیز از بندرگاه اومبار آمد و "بعد از ظهور دوباره برج تاریکی وارد آن شد". برج تاریکی در سال ۲۹۵۱ د.س با شروع دوباره سازی آن برای بار دیگر برپا شد،‌ بنابراین زبان سائورون مدتی بعد از سال ۲۹۵۱ به خدمت سائورون در آمد. اومبار در سال ۲۹۸۰ توسط آراگورن شکست خورد، بنابراین زبان سائورون بعد از این ماجرا به موردور گریخته است.

اگر خدمت او به سائورون در زمان ظهور دوباره برج تاریکی شروع شده باشد، او بمدت ۶۸ سال (تاپایان دوران سوم) در خدمت سائورون بوده است. اما در صورتی که خدمتش از گذشته،‌ بعنوان جوانی فریب خورده که به خدمت ارباب جدیدش سائورون در آمده، آغاز شده باشد، او کاملا حق دارد که نام اصلی اش را به یاد نیاورد.

در شورای الروند، دورفهای اربور از مردی سخن می گفتند که آنها را به پیوستن به نیروهای سائورون فراخوانده است. اگرچه هویت آن مرد مشخص نشده اما به احتمال زیاد همان زبان سائورون بوده است.

زبان سائورون در مقابل ارتش غرب در دشت مورانن، اقدام به مذاکره با گندالف و آراگورن برای منصرف کردن آنها از نبرد،‌ کرد. زمانی که بعنوان پیک سائورون در مقابل آنان قرار گرفت با سخنانی گستاخانه و نشان دادن زره میتریل فرودو،‌ حامل حلقه،‌ سعی بر تضعیف ارتش غرب داشت. زمانی که گاندالف پیشنهاد او را رد کرد،‌ زبان سائورون ارتش باراد-دور را به جنگ با آنها فرستاد.

سرنوشت او در هیچ جا نوشته نشده است. اگر او از جنگ دشت مورانن جان سالم بدر برده باشد،‌ یکی از خدمتکاران سائورون است که بعد از سقوط باراد-دور، منزوی شده اند.

سن زبان سائورون

ممکن است اصطلاح "ظهور دوباره" به قدرت سائورون اشاره داشته باشد، نه برج تاریکی. در این صورت ساختن مجدد باراد-دور در سال ۲۹۵۱ د.س. دومین ظهور سائورون بوده است زیرا اولین "ظهور دوباره" او مدتی پس از ۳۲۲۰ د.د. بوده است. بنابراین زبان سائورون در دوران نبرد حلقه بیشتر از ۳۲۰۰ سال سن دارد. سنی که حتی برای نومه‌نوری ها هم غیرممکن بوده و فقط با اشباح حلقه مطابقت دارد. پس ممکن است که او هم یکی از حاملان حلقه ها باشد که با جادوی سائورون خودش به شبح تبدیل نشده است. شاید او یک حلقه سطح پایین تر داشته که جزء‌ حلقه های قدرت نبوده است. همینطور ممکن است او یکی از هفت حلقه دورفها را داشته باشد، حلقه هایی که اکثرشان دوباره به دست سائورون افتادند.

نام

خود نام "زبان سائورون" با اصل داستان تناقض دارد. زیرا به گفته آراگورن نام "سائورون" (به معنی "منفور")،‌ نامی است که بوسیله دشمنان او استفاده می شده، پس مسلما خود سائورون از این نام استفاده نمی کرده است. از این رو روشن نیست که چرا در نام یا لقب یکی از خدمتکاران سائورون از کلمه "سائورون" استفاده شده است.

منابع