روخالور

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

روخالور (به زبان انگلیسی: Rochallor) اسب تنومند پادشاه برین فین‌گولفین است. پادشاه توسط او به سمت دروازه‌های آنگباند حرکت کرد و در نبردی تن به تن با مورگوت به مبارزه پرداخت.

ریشه یابی نام

بخش اول نام یعنی "روخ" در زبان سینداری به معنای "اسب" است. اما بخش دوم نامشخص است.