رده:اهریمن

از دانشنامه والیمار

در این رده شر، افراد شرور، مکان های نحس، اشیاء منحوس و هر چیز شر دیگری نمایش داده می شود. در مورد افراد، این رده شامل اربابان تاریکی، فرماندهان شرور و دیگر کارگزاران اهریمن بزرگ فهرست می شوند.

خادمان بزرگتر در قالب زیررده ها مشخص میشوند.

زیررده‌ها

این ۴ زیررده در این رده قرار دارند؛ این رده در کل حاوی ۴ زیررده است.

صفحه‌های ردهٔ «اهریمن»

این ۶ صفحه در این رده قرار دارند؛ این رده در کل حاوی ۶ صفحه است.