دنه‌تور (ناندور)

از دانشنامه والیمار
نام ِ دنه‌تور به بیش از یک شخصیت، وسیله یا مفهوم بر‌میگردد. برای دیدن بقیهٔ معانی دنه‌تور (ابهام‌زدایی) را نگاه کنید.


دنه‌تور (که در سال‌های درختان زندگی می‌کرد) پسر رهبر الف‌های ناندور، لنوه می‌باشد.

قرن‌ها پیش از طلوع خورشید، اورک‌ها و دیگر موجودات اهریمنی مورگوت شروع به آزار و اذیت الف‌های ناندور کردند که در شرق کوهستان آبی سکونت داشتند. دنه‌تور داستانهای زیادی از قدرت و حفاظت پادشاه الف تینگول شنیده بود. پس بر آن شد که بسیاری از مردمش را از کوهستان آبی بگذراند و به سرزمین بلریاند برساند. آنها در زمین‌های اوسیریاند که بعدها به لیندون تغییر نام داد ساکن شدند و دنه‌تور پادشاه آنها شد. پس از این، آنها را لای‌کوئندی نامیدند به معنای "الف‌های سبز".

سالها بعد، مورگوت ارتشی را به سمت بلریاند گسیل داشت و نبرد اول بلریاند را آغاز کرد. نیروهای لای‌کوئندی که سلاح‌های سبکی داشتند مجبور به عقب نشینی به سمت تپه بزرگ آمون ارب شدند. این جایی بود که دنه‌تور در آن کشته شد. پس از اینکه لای‌کوئندی‌ها از این مهلکه نجات یافتند، تبدیل به مردمی گوشه گیر و مرموز شدند. هیچ پادشاهی به خود نگرفته و در هیچ نبردی شرکت نکردند.