دروگو بگینز

از دانشنامه والیمار
دروگو بگینز
هابیت
اطلاعات شخصی
تاریخ تولد۲۹۰۸ دوران سوم
تاریخ مرگ۲۹۸۰ د.س.
والدینفوسکو بگینز و رابی بولگر
جایگاهشایر
مشخصات ظاهری
جنسیتمرد

دروگو بگینز پدر فرودو بگینز بود؛ او و همسرش، پریمولا برندی‌باک، زمانی که در رودخانه مشغول قایق‌سواری بودند، غرق شدند. دروگو نوه‌ی پسرِ بالبو بگینز بود.