داگور براگولاخ

از دانشنامه والیمار
داگور براگولاخ
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
نبرد: نبرد جواهرات
تاریخ: ۴۵۵ دوران اول
مکان: بلریاند شمالی / آنفائوگلیت
نتیجه: پیروزی مورگوت، شکست محاصره آنگباند، نابودی دورتونیون، از دست رفتن استحکامات و جاده های کلیدی
طرفهای متخاصم

نولدور، اداین (به خصوص خاندان بئور)

سپاهیان اورک، گلارونگ، گوتموگ

فرماندهان
  • خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
    مورگوت
  • خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
    گوتموگ
  • خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
    گلارونگ
قدرت ها

۵۰٬۰۰۰ تن از الف‌ها تحت فرماندهی فین‌گولفین و فینگون، ۲۰٬۰۰۰ نفر تحت فرماندهی مادروس و ماگلور، ۱۰٬۰۰۰ نفر تحت فرماندهی کوروفین و کله‌گورم، ۷٬۰۰۰ نفر تحت فرماندهی کارانتیر. ۵٬۰۰۰ الف‌ تحت فرماندهی آنگورد و آئگنور، ۱۵٬۰۰۰ نفر تحت فرماندهی فینرود و ۳٬۰۰۰ نفر در سیریون نیز تحت فرماندهی اورودرت. ۲۰٬۰۰۰ نفر انسان تحت فرماندهی هادور، ۵٬۰۰۰ نفر تحت فرماندهی باراهیر و ۷٬۰۰۰ نفر تحت رهبری بره‌گولاس. ۴٬۰۰۰ نفر از بره‌تیل و چندین هزار الف از دوریات. در کل، حدود ۱۰۰٬۰۰۰ الف و ۴۰٬۰۰۰ انسان در این جنگ شرکت داشتند.

بالروگ‌ها، تعداد بی شماری از اورک‌ها، ترول‌ها و دیگر مخلوقات اهریمنی.

تلفات

۳۰٬۰۰۰ الف تحت رهبری فین‌گولفین و فینگون، ۷۰۰۰ نفر تحت فرماندهی مادروس و ماگلور و حداقل ۶۰۰۰ الف دیگر که تحت فرماندهی دیگر پسران فئانور بودند از بین رفتند. نابودی نیروهای آئگنور و آنگرود و حدود ۴۰۰۰ نفر از نیروهای فینرود و شاید صدها نفر از افرادی که در سیریون واقع بودند کشته شدند. حدود ۱۰٬۰۰۰ انسان که تحت فرماندهی هادور بوده و خسارت های سنگینی که به نیروهای باراهیر و بره‌گولاس و افرادی که ار بره‌تیل و دوریات آمده بودند، وارد آمد. در کل حدود ۵۰٬۰۰۰ الف و نزدیک به ۲۵٬۰۰۰ انسان در این نبرد از بین رفتند.

نامعلوم، اما به احتمال زیاد سنگین می باشد. در سالهای بعد از نبرد، اکثر صدماتی که به نیروهای مورگوت وارد آمده بود، جبران شد، اما صدماتی که به نولدور، سیندار و اداین وارد آمد جبران ناپذیر بود.

داگور براگولاخ (به زبان انگلیسی: Dagor Bragollach) (به زبان سینداری یعنی "نبرد شعله‌های ناگهانی") چهارمین نبرد از سلسله نبردهای بلریاند می باشد.

شروع نبرد

نبرد زمانی شروع شد که مورگوت محاصره آنگباند را که بیش از چهارصد سال به طول انجامیده بود در هم شکست. در یک شب زمستانی، مورگوت رودخانه ای از آتش و شعله های سوزان را جاری ساخت که منجر به نابودی آرد-گالن گشت که بعدها آنفائوگلیت نامیده شد. بسیاری از الف‌ها از شدت شعله‌ها، آتشها و دودها و در حالی که در حال فرار بودند از بین رفتند. پس از آن سپاهیان او را که بالروگ‌ها و اورک‌ها تشکیل می دادند و توسط گلارونگ، اولین اورولوکی، رهبری می شدند به ارتفاعات دورتونیون یورش بردند و آنگرود و آئگنور را از بین بردند. سوارکاران ماگلور در دشت لوت‌لان زنده زنده در آتش سوختند و شکاف ماگلور به دست نیروهای مورگوت افتاد و توانستند از میان آن به سرزمین بلریاند وارد شوند. ماگلور که صدمات سنگینی دیده بود به سمت هیمرینگ عقب نشینی نمود و در آنجا به دفاع از شهر مادروس پرداخت.


حمله به بلریاند شرقی

گذرگاه آگلون نیز در هم شکست و کله‌گورم و کوروفین به سمت جنوب دوریات یعنی نارگوتروند گریختند. اورک‌های مورگوت جنگل‌های کوه ره‌ریر را اشغال کرده ، دریاچه هله‌وورن را از بین بردند و دیوانه‌وار از طریق تارگه‌لیون به بلریاند شرقی وارد شدند. کارانتیر به آمون ارب فرار کرد جاییکه آمرود استحکاماتی را ساخته بود. از آنجا بود که توانستند به آهستگی بلریاند شرقی را از لوث اورک‌ها پاک کنند در حالیکه مادروس و ماگلور مرزهای شمالی را در اختیار داشتند.

میناس تیریت در گذرگاه سیریون در غرب تحت فرماندهی اورودرت حفظ شده بود و برادر او و ارباب فینرود فلاگوند از نارگوتروند در شمال به ارتش عظیمی به آنجا وارد شدند. با این وجود آنها در مرداب سرخ مورد حمله ارتش عظیمی از نیروهای مورگوت واقع شدند. اینجا بود که نولدور خودش را در دام دید، و هر آن امکان این وجود داشت که فینرود کشته شود اما با حمله ناگهانی باراهیر، فینرود توانست از دورتونیون پایین بیاید و این چنین بود که ارباب الف‌ها نجات پیدا کرد.باراهیر به خاطر این جان فشانی بعدها حلقه ای را از سوی فینرود دریافت نمود که به حلقه باراهیر معروف گشت.

فینرود و مردمش به سمت نارگوتروند در جنوب گریختند در حالیکه باراهیر و یارانش به دفاع از دورتونیون ادامه دادند. استحکامات کوهستانی ارد وترین در حوالی هیت‌لوم نیز سالم ماند هر چند عریان و بدون حفاظ.


پایان نبرد: دوئل فین‌گولفین

این چنین بود که محاصره در هم شکست، پسران فئانور پراکنده شدند و نیروهای مورگوت به سرتاسر سرزمین های شمالی چیره گشتند.

زمانیکه فین‌گولفین ، پادشاه بلندمرتبه نولدور، خسارت‌های فراوانی را که به نولدور وارد شده بود مشاهده می کرد، با خشمی توصیف ناپذیر از میان خاکسترهای آنفائوگلیت گذر کرد و مورگوت را به نبرد تن به تن دعوت نمود. در مقابل دروازه های آنگباند آن دو نبردی سهمناک را انجام دادند. شمشیر فین‌گولفین، رینگیل هفت زخم عمیق به مورگوت وارد نمود با این وجود فین‌گولفین با ضربه پتک سنگین مورگوت، یعنی گروند، به زمین خورد و زیر پای قدرتمند مورگوت از دنیا رفت.نبردهای بلریاند
نبرد اول بلریاند | داگور-نوئین-گیلیات | داگور آگلارب | داگور براگولاخ | نیرنائت آرنوئدیاد | نبرد خشم

منابع

«Dagor Bragollach». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۸۹.