داگور-نوئین-گیلیات

از دانشنامه والیمار
داگور-نوئین-گیلیات
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
نبرد: نبرد جواهرات
تاریخ: ۱۴۹۸ سالهای درختان
مکان: بلریاند
نتیجه: پیروزی قاطع نولدور ، مرگ فئانور و محافظت از قلمرو جدید میت‌ریم
طرفهای متخاصم

نولدوهای تحت فرماندهی فئانور و پسرانش

سپاهیان آنگباند

فرماندهان
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
فئانور
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
مادروس
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
ماگلور
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
کله‌گورم
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
کارانتیر
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
کوروفین
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
آمرود
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
مورگوت
قدرت ها

مردم فئانور که به تازگی وارد سرزمین میانه شده بودند.

نیروهایی که پیش از آن مشغول به محاصره فالاس بودند و به عنوان نیروی کمکی به سپاهیان آنگباند پیوستند؛ بالروگ‌ها

تلفات

سبک ، علی رغم اینکه رهبرشان فئانور کشته شد.

بسیار سنگین، تمامی اورک‌ها کشته شده و پس از گریختن به هیت‌لوم به آنگباند پناه بردند.

داگور-نوئین-گیلیات (به زبان انگلیسی: Dagor-nuin-Giliath) یا نبرد زیر ستارگان دومین نبرد از سلسله نبردهای بلریاند بود اما اولین نبرد نولدور نیز می باشد. این نبرد زمانی آغاز شد که نولدوهایی که توسط فئانور رهبری می شدند به طور ناگهانی به مصب درنگیست رسیدند و از طریق دورازه نولدور به هیت‌لوم وارد شدند. آنها در سواحل شمالی دریاچه میت‌ریم اردوگاه زدند.

مورگوت این امید را داشت که می تواند نولدوها را پیش از آنکه بتوانند خودشان را آماده کنند نابود کند و نیروهایش را از طریق گذرگاه های ارد وترین به آنجا بفرستد. اگرچه اورک‌‌های مورگوت از نظر تعداد بسیار بیشتر از نولدور بودند، اما نولدوها هنوز نیرومند با نور والینور بودند. اورک‌ها از طریق آرد-گالن در شمال توسط نولدوها در یک تعقیب و گریز سخت وادار به عقب نشینی شدند.

نیروهای مورگوت که بندرگاه‌های فالاس را از زمان نبرد اول بلریاند محاصره کرده بودند، به سمت شمال لشکرکشی کردند تا از پشت به نولدوها حمله کنند، اما نیروهایی که توسط کله‌گورم رهبری می شدند در ای‌تل سیریون به آنها یورش برد. اورک‌ها که بین دو سپاه نولدور به دام افتاده بودند، ده روز مدام و بدون توقف با آنها جنگیدند و در مرداب سِرِخ محاصره شدند. تمام اورک‌ها مگر تعدادی بسیار معدود کشته شدند، اما فئانور که خشمی وحشتناک بود حتی این گروه بسیار معدود را دنبال کرد و از پا در آورد. اما اوضاع در کناره های دور دایده‌لوت به کلی تغییر کرد، زیرا بالروگ‌ها از تانگورودریم خارج شده و به آنجا آمده بودند. فئانور مقاومت کرد و مدتی طولانی به تنهایی با آنان مبارزه کرد تا آنکه سرانجام از پا افتاد. سپس نیروهایی پسرانش فرا رسیدند و اورک‌ها و بالروگ‌ها مجبور به عقب نشینی شدند. فئانور درحالیکه آنگباند را نگاه می کرد از دنیا رفت و برای سه بار مورگوت را نفرین کرد.

پس از این اتفاق بلافاصله ماه طلوع کرد و با طلوع ماه فین‌گولفین و دومین و بزرگترین گروه از نولدوها وارد لاموت شدند. در آنجا آنها توسط اورک‌هایی که توسط مورگوت برای حمله به فئانور از پشت سر فرستاده شده بودند مورد حمله قرار گرفتند. این اولین نبرد این گروه از نولدوها بود که به نبرد لاموت مشهور گشت. نولدوها به طور ناگهانی مورد حمله قرار گرفتند و آرگون پسر فین‌گولفین کشته شد. فین‌گولفین و مردمش اورک‌ها را تعقیب کردند تا آنکه آنها را به طور کامل از بین بردند و سپس در اولین طلوع خورشید به میت‌ریم وارد شدند.

این نبرد برای نولدوها نوعی پیروزی تلخ و شیرین بود، زیرا از طرفی اکثر نیروهای مورگوت را از بین بردند، اما از طرفی دیگر بزرگترین رهبرانشان به طور مرگباری مجروح شدند و یکی از شاهزادگانشان را از دست دادند.

(نبرد لاموت و آرگون در نسخه منتشر شده سیلماریلیون اصلاً ظاهر نشدند، زیرا آنها به طور خیلی مختصری در نوشته های اولیه تالکین آورده شده بودند. در نسخه جدید سیلماریلیون، مردم فین‌گولفین تنها پس از آنکه مدتی طولانی از نبرد گذشته بود وارد شدند. )


نبردهای بلریاند
نبرد اول بلریاند | داگور-نوئین-گیلیات | داگور آگلارب | داگور براگولاخ | نیرنائت آرنوئدیاد | نبرد خشم

منابع