خلیج بلفالاس

از دانشنامه والیمار

خلیج بلفالاس (به زبان انگلیسی: Bay of Belfalas) خلیج بزرگی از دریای بزرگ است که در جنوب گاندور واقع شده است و در آبهای آن جزیره تولفالاس قرار دارد و رودخانه آندوین به آن سرازیر می شود. دقیقاً در شمال آن منطقه گاندوریان به نام بلفالاس قرار دارد.