خلیج بالار

از دانشنامه والیمار

خلیج بالار (به زبان انگلیسی: Bay of Balar) دهانه درونی اقیانوس بله‌گائر بوده که در جنوب بلریاند قرار داشته است و آبهای رودخانه سیریون به آن جاری می شده است. به نظر می رسد این خلیج در زمان نبرد بزرگ والار و مورگوت در دوران باستان شکل گرفته باشد. جزیره بالار سرزمین بزرگی در این خلیج است. نام این خلیج به والاها (و مایاها) خصوصاً اوسه اشاره دارد که در سواحل اقیانوسی آن زندگی می کرده است. در زبان تلری والار را بالای و در زبان سینداری آن را بالا می نامند.