خلیج الدامار

از دانشنامه والیمار

خلیج الدامار (به زبان انگلیسی: Bay of Eldamar) خلیجی گسترده در سرزمین آمان بود که در سواحل غربی دریای بزرگ قرار داشت. در اینجا بود که سرانجام جزیره تال ایریسیا ثابت شد و برای مدت های مدیدی تلری‌ها در آن جزیره ساکن بودند. نهایتاً، اوسه آنها را راهنمایی کرد تا به سواحل آمان نقل مکان کنند. مکان نهایی آنها در این سواحل آلکوالونده نام گرفت. سالها بعد خلیج الدامار توسط فردی از نژاد فانیان به نام ائارندیل ملاقات شد و پس از او هیچ کس نتوانست به آنجا قدم بگذارد. او کشتی خود وینگیلوت را در آنجا لنگر انداخت و به سرزمین خجسته قدم نهاد تا به عنوان سفیر با قدرت هایی که در آنجا زندگی می کردند صحبت کند.