خاندان گل طلایی

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

خاندان گل طلایی یکی از دوازده خاندان گوندولین بود. اربابشان گلورفیندل و نشانشان خورشیدی با پرتوهای طلایی بود. در خلال سقوط گوندولین، نبرد اصلی آنان در بازار بزرگ که در قسمت شرقی شهر بود، در جریان بود. در آنجا آنان از سوی اورک‌های بیشماری که توسط بالروگ‌ها رهبری می‌شدند، مورد حمله شدید قرار گرفتند. نبرد آنان چندین ساعت طول کشید، تا اینکه اژدهایان سر رسیدند و تعداد زیادی از آنان را به خاک و خون کشیدند. تنها چند نفر باقی ماندند که گلورفیندل نیز در میان آنان بود. خاندان چنگ به کمک آنان آمد، اما اربابشان سالگانت قصد خیانت به آنان را داشت. با این وجود، مردان خاندانش بر علیهش شوریدند و برای کمک به خاندان گل طلایی رهسپار نبرد شدند، و بسیاری از آنان در بازار بزرگ جان خود را از دست دادند. پس از فروریختن دیوارهای اصلی شهر به دست بالروگ‌ها و اژدهایان که نیروهای مورگوت را تقویت می‌کردند، خاندان گل طلایی همچون دیگر بازماندگان، به سمت میدان پادشاه حرکت کردند. بسیاری از مردان برای نجات جان آنانی که قصد فرار از راه مخفی ایدریل را داشتند جان خود را از دست دادند. آن عده قلیلی نیز که باقی مانده بودند به اربابشان در مقابل نبرد با بالروگ بزرگ یاری رساندند تا اینکه همگی به خاک و خون کشیده شدند.

جستارهای وابسته

منابع

منابع

«House of the Golden Flower». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۰.