خاندان پتک خشم

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

خاندان پتک خشم یکی از دوازده خاندان گوندولین بود که توسط روگ رهبری می‌شد. آنان صنعتگران و آهنگران بزرگی بودند و آئوله را به شدت مورد تکریم قرار می‌دادند. در نبرد آنان گرزهای بزرگی شبیه به پتک با خود حمل می‌کردند و سپرهای سنگینی را به بازوان قدرتمند خود نصب می‌کردند. نشان آنها یک سندان و پتکی بود که در حال نواختن ضربه به آن بود. آنان این نشان را بر روی سپرهایشان که به رنگ طلایی مایل به سرخ و آهن سیاه بود منقش کرده بودند. آنان نفرت شدیدی به مورگوت و بالروگ‌ها داشتند، و در خلال نبرد تعدادی از آن هیولاهای عظیم الجثه را از پای در آوردند. به همین دلیل آنان را جزو اولین الف‌ها و انسان‌هایی می‌دانند که یک بالروگ را کشته‌اند. زمانیکه تعداد زیادی از بالروگ‌ها، اورک‌ها و اژدهایان حمله ور شدند، تمام آنان در از پای در آمدند.

جستارهای وابسته


منابع

«House_of_the_Hammer_of_Wrath». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۰.