خاندان هادور

از دانشنامه والیمار

خاندان هادور یکی از سه خاندان اداین می‌باشند که از ارد لویین گذر کردند و در دوران اول به بلریاند وارد شدند. آنان را در اصل خاندان ماراخ می‌دانند اما بعدها در زمان حمکرانی هادور به افتخار وی نام خاندان را تغییر دادند.

تاریخچه

خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

در سال ۳۱۳ دوران اول، مردم ماراخ از ارد لویین گذر کردند و وارد بلریاند شدند. آنان بزرگترین خاندان در میان سه خاندان اداین بودند و نیز جنگجوترین آنها اما زمانیکه وارد بلریاند شدند از الف‌های جنگلی که در کوهستان‌ها و کوهپایه‌های آن منطقه زندگی می‌کردند هراس داشتند و به همین دلیل به سمت استولاد مهاجرت کردند، کاری که پیش از این خاندان بئور انجام داده بود. در میان دیگر خاندان‌های اداین، هادوریان بیش از بقیه در استولاد باقی ماندند (شاید به خاطر جمعیت بالای خاندان) اما متحدین نزدیک خاندان فین‌گولفین که در هیت‌لوم حکم می‌راندند شدند. تحت فرمانروایی ماگور، نوه ماراخ، خاندان هادور دامنه‌های جنوبی ارد وترین را ترک گفتند. در دوران زمامت هادور در سال ۴۲۳ بود که خاندان ماراخ بالاخره این اجازه را دریافت کردند که در منطقه دور-لومین در سرزمین هیت‌لوم اقامت گزینند. به افتخار اولین ارباب در قلمرو جدید این خاندان به خاندان هادور تغییر نام داد. ارباب الف‌ها فینگون به عنوان هدیه کلاهخود اژدها را به هادور اهدا کرد که بعدها این کلاهخود تبدیل به میراثی بزرگ از این خاندان گشت و نهایتاً به هورین رسید.

هادور مدت ۳۲ سال در دور-لومین حکومت کرد و زمانی ۶۱ سال داشت در کنار پسر کوچکش گوندور در نبرد داگور براگولاخ کشته شد. بنابراین زمامت خاندان به پسر بزرگتر هادور یعنی گالدور رسید که خاندانش را در دوران مصیبت بار پس از نبرد هدایت کرد. پسران او هورین و هور به بره‌تیل فرستاده شدند و چند سال بعد در حالیکه زمانی را با تورگون در گوندولین گذرانده بودند بازگشتند. گالدور در سال ۴۶۲ در ایتل سیریون کشته شد، بنابراین هورین سومین ارباب دور-لومین گشت.

در دوران تصدیگری هورین، هیت‌لوم تا حد زیادی ایمن گشته بود، زیرا پس از برقراری اتحاد مادروس و همکاری انسان‌ها و الف‌ها بسیاری از زمین‌های از دست رفته هیتلوم احیاء شده بود. اوضاع بر وفق مراد بود که مورگوت دوباره طرح حمله‌ای را از سوی آنگباند ترتیب داد- نبردی که به نیرنائت آرنوئدیاد مشهور گشت. هورین تمامی مردان دور-لومین را که می‌توانست به لشگر فینگون در غرب ارائه دهد فهرست کرد. نتیجه نبرد مشخص بود زیرا افراد بسیار زیادی از خاندان هادور در نبرد از بین رفتند و هورین نیز به دست سپاهیان مورگوت اسیر گشت. برادر وی هور در جنگ کشته شد و بسیاری از افراد دیگر که هنوز زنده بودند این فرصت را برای لشکریان تورگون مهیا نمودند تا به گوندولین عقب نشینی کنند. در نتیجه همین کار بسیاری از اعضای خاندان هادور قتل عام شدند. نه تنها انسان‌های این خاندان بلکه فینگون و سپاهیانش نیز در این نبرد به قتل رسیدند. پس از آن هیتلوم بی دفاع ماند و انسان‌های خائن و ملعون ایسترلینگی که تنها وسیله‌ای برای پیروزی مورگوت بودند صاحب سرزمین و قلمرو خاندان هادور گشتند.

تاریخچه پسین

پس از نبرد نیرنائت خاندان هادور تبدیل به بردگانی بی ارزش شدند. ایسترلینگی‌ها به طرز فجیعی با آنان رفتار می‌کردند؛ با خشونت آنان را سرکوب کرده و زمین هایشان را غصب کردند. آنان زنان این خاندان را به زور مجبور به ازدواج با اربابان جدید هیتلوم می‌کردند. نجابت و اصالت این خاندان از بین رفت. پسر و وارث هورین یعنی تورین (که از این به بعد ارباب جدید این خاندان بود) برای رهبری بسیار جوان بود و به همین دلیل توسط مادرش به دوریات فرستاده شد تا در امان باشد. پسر هور یعنی تور چند سال پس از نبرد نیرنائت به دنیا آمد و به طرز مشابهی در امان نگه داشته شد؛ او نزد الف‌های خاکستری که هنوز در کوهستان‌های میتریم زندگی می‌کردند، بزرگ شد. آنهایی که در آن سالها می‌توانستند فرار کنند، این کار را کردند و به سمت بندرگاه‌های الف‌ها که هنوز پابرجا بود گریختند، اما خاندان هادور همانند خاندان بئور که از عواقب نبرد داگور براگولاخ صدمه دیده بود به عنوان بخشی کوچک در میان الف‌ها باقی ماندند.

با این وجود، زمانیکه به باقی ماندگان اداین سرزمین نومه‌نور اهدا شد، خاندان هادور باز هم بزرگترین خاندان در میان آنها بود و بخش اعظمی از آنها به سرزمین جدید مهاجرت کردند.


ویژگیهای فیزیکی

افراد خاندان هادور موهایی بلوند با چشمانی آبی و قامتی بلند داشتند. گفته شده که آنان بلندقدترین ساکنان بلریاند بوده‌اند.

شجره نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ماراخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
زیمراهین
 
مالاخ
 
ایملاخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بلمیر
 
آدانل
 
ماگور
 
آملاخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هاتول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هادور
 
گیلدیس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هالدیر
 
گلوره‌دل
 
 
 
 
گالدور
 
هارت
 
گوندور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هاندیر
 
 
مورون
 
هورین
 
هور
 
ریان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
براندیر
 
تورین
تورامبار
لالایتنیه‌نور
 
 
تور
 
ایدریل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الوینگ
 
ائارندیل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الروس
 
الروند


همچنین ببینید


منابع

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «خاندان هادور»، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد. (بازیابی در ۱۳ آگوست ۲۰۱۰).