خاندان فینوه

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

خاندان فینوه خاندانی بزرگ از قوم نولدور بود که لقب پادشاه بلندمرتبه نولدور را به یدک می کشیدند. نماد این خاندان خورشیدی بزرگ است زیرا فینوه پیش از اینکه خورشید خلق شود کشته شد.


مریل‌ سرینده
 
 
 
 
 
 
فینوه
 
 
 
 
 
 
ایندیس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فئانور
 
فیندیس
 
 
فین‌گولفین
 
 
 
ایریمه
 
 
 
فینارفین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پسران فئانور
 
فینگونتورگونآرگونآره‌دل
 
فینرودآنگرودآئگنورگالادریل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کله‌بریمبور
 
 
 
 
ایدریل
 
 
 
ماگلین
 
 
 
 
اورودرت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ائارندیل
 
 
 
 
 
 
 
 
گیل-گالاد
 
فیندویلاس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الروس
 
 
 
 
 
الروند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کله‌بریان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آراگورن
 
 
 
 
 
 
 
آرون
 
الادان
 
الروهیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الداریون

همچنین ببینید


منابع

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «خاندان نولدور»، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد. (بازیابی در 23 جولای 2010).