خاندان ستون

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

خاندان برج یکی از دوازده خاندان گوندولین بود که همراه با خاندان برج برف توسط پنلود رهبری می‌شدند. این دو خاندان که با یکدیگر متحد بودند و زمانیکه در حال دفاع از دیوارهای شهر مخفی بودند، چون رهبرشان در جریان سقوط گوندولین از بین رفتند.

جستارهای وابسته

منابع

«House of the Tower of_Pillar». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۰.