خاندان درخت

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

خاندان درخت یکی از دوازده خاندان گوندولین بود که توسط گالدور رهبری می‌شدند. آنان لباس‌هایی سبز رنگ می‌پوشیده و فلاخن‌ها و گرزهایی آهنین حمل می‌کردند.

در جریان سقوط گوندولین، آنان یکی از دو خاندان اصلی بودند که خود را در مقابل بالروگ‌ها و اورک‌هایی که به واسطه شکستن دروازه گوندولین وارد آن شده بودند، قرار دادند. آنان از ورودی غربی طاق اینگوه محافظت می‌کردند. بسیاری از مردم همراه با تور از مهلکه فرار کرده و در پیش روی زنان و کودکان حرکت کردند. همین بازماندگان بعدها در دهانه‌های سیریون سکنی گزیدند. آنها را مردمان یا قوم گالدور نیز می‌نامند.

جستارهای وابسته


منابع

«House of the Tree». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۰.