خاندان بال

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

خاندان بال یکی از دوازده خاندان گوندولین بود که توسط تور فرماندهی می شد. آنها کلاهخودی به سر داشتند که بر روی آن پرهای قو قرار داشت و بر روی سپرهایشان نیز نشان یک بال سفید نقش بسته بود.مردم این خاندان قدرتمندترین در میان دیگر خاندان ها بودند. همچنین این خاندان کوچکترین خاندان نیز بود و زمانیکه با خاندان موش کور در مقابل نیروهای دشمن صف آرایی کردند تعدادشان بیشتر از آنها بود. آنها در کنار خاندان آبفشان در مقابل نفوذ دشمنان از دیوارهای گوندولین مقاومت کردند. اما زمانیکه دیدند تعدادشان در برابر نیروهای مورگوت ناچیز است همراه با خاندان های باقیمانده به میدان پادشاه پناه آوردند. در آنجا بسیاری از افراد این خاندان پیش از فرار آوارگان از طریق راه مخفی ایدریل راه خود را از میان اورک‌ها، اژدهایان و بالروگ‌ها باز کردند و به کوهستان گریختند. آنها تحت رهبری هندور که خادم ایدریل بود و ائارندیل را به پشت خود حمل می کرد از گوندولین فرار کردند.

جستارها


منابع

«House of the Wing». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۱۰.